top of page

KĀRLIS FERDINANDS AMENDA

Kārlis Frīdrihs/Ferdinands Amenda (Carl Friedrich/Ferdinand Amenda) bija Talsu mācītājs, vijolnieks un komponists.

K.F.Amenda dzimis 1771. gada 4. oktobrī, Lipaiķu mācītājmuižā, Turlavā, luterāņu mācītāja ģimenē. Jau bērnībā parādīja izcilu vijoļspēles prasmi un no 5 gadu vecuma uzstājās Kurzemes hercoga Pētera galmā Jelgavā. 

10 gadu vecumā uzsācis mācības Jelgavas pilsētas skolā. Pēc tam turpinājis studijas Pētera akadēmijā Jelgavā, kur apguvis vācu valodu, matemātiku, ģeogrāfiju, vēsturi, filosofiju, zinātni un baznīcas vēsturi, latīņu, grieķu un franču valodu, kā arī vijolspēli.

1792. gadā K.F.Amenda devās uz Vāciju, kur studēja teoloģiju Jēnas universitātē. Pēc studiju beigšanas K.F.Amenda apceļoja Franciju un Šveici, kur muzicēja un pasniedza privātas nodarbības.

1798. gadā K.F.Amenda ieradās Vīnē, kur viņš kļuva par mājskolotāju nesen mirušā komponista V.A.Mocarta bērniem un tur satika Ludvigu van Bēthovenu. Amenda kļuva par dižā komponista tuvāko draugu un vēlākos gados bija pirmais, kurš viņam rakstītā vēstulē uzzināja noslēpumu par L. van Bēthovena dzirdes bojājumiem.

 

1799. gada vasarā Amenda saņēma ziņu, ka jāatgriežas Kurzemē un jārūpējas par slimā brāļa ģimeni.

No 1800. līdz 1802. gadam Amenda mācīja mūziku barona Štromberga bērniem Lielvirbu muižā.

 

1802. gadā Amenda tika ordinēts par mācītāju Talsu luterāņu baznīcā, kur viņš godprātīgi kalpoja līdz mūža beigām. 1821. gadā Amenda kļuva par Kandavas iecirkņa prāvestu, 1830. gadā - par Kurzemes evaņģēliski luteriskās konsistorijas padomnieku. 

 

K.F.Amenda bija precējies ar Žaneti Benoitu no Ženēvas, Šveices, un viņiem piedzima 13 bērni. Kārlis Ferdinands Amenda nomira no drudža 1836. gada 8. martā. Apglabāts paša izraudzītā vietā, pakalnā pie Talsu mācītājmuižas.

bottom of page