top of page
IMG_3934.JPG

VĒSTURE

LIELVIRBU MUIŽAS VĒSTURE

LIELVIRBU MUIŽAS stāsts aizsācies 1429.gada 12.augustā, kad Lielvirbus lēnī "uz mūzīgiem laikiem" bija ieguvušas kurzemnieku Gudeķu (Gudecke) un Poisu (Poiss) dzimtas. 

1493.gada 20.maijā - pirmdienā pirms Vasarsvētkiem, Cēsīs, Livonijas ordeņa mestrs Johans Freitāgs no Loringhofenas (Johann Freitag von Loringhofe) noslēdz jaunu līgumu un izlēņo muižu Johanam no Oldenbokumas (Johann von Oldenn Bukum) un visiem viņa likumīgiem un īsteniem mantiniekiem. Oldenbokumu dzimta valda Lielvirbos līdz 1681.gada 9.maijam.

1681.gada 9.maijā laulātie Matiass fon Oldenbokums, Tukuma virspilskungs, Dursupes un Virbu dzimtkungs, un Sofija Elizabete fon Hohenastenberga no Vīgantu nama par 10 933 valsts dālderiem pārdod Virbu dzimtmuižu (Erbgut Wirben) ar visām pie tām piederošajām zemēm, zemniekiem, krogiem, pļavām, mežiem, ūdeņiem, dīķiem, dravām, zvejas un putnu medību vietām, brīvo dižciltīgo tiesu un pienācīgajām klaušām, kā arī dzimtas kapenēm Sabiles baznīcā, godājamajai un cienījamajai kundzei Sibillai Marijai fon Tīzenhauzenai, atraitnei Scēgei, Tiņģeres un Lambrekšu kundzei.

1698. gadā LIELVIRBU MUIŽU no Manteifeļiem-Cēgēm nopērk Štrombergu ģimene.

 

Vistraujāk LIELVIRBU MUIŽA attīstījās 19. gadsimta otrajā pusē, kad 1854. gadā Štrombergu ģimene muižu pārdod baronam Firksam no Nurmuižas. Tajā bijušas vismaz 28 ēkas. Ap kungu māju 19. gadsimta beigās tika ierīkots angļu stila parks ar daudziem svešzemju koku stādījumiem Žuburupītes senlejas nogāzē.

 

1875. gadā LIELVIRBU MUIŽAS kungu māja pārbūvēja pēc arhitekta Teodora Zeilera projekta.

 

1922. gadā muižas ēkas nacionalizē un 1936. gadā veic remontu, lai muižas ēku labāk piemērotu skolas vajadzībām - izlauž vecās krāsnis, pārbūvē sienas un kāpnes, nojauc verandu muižas kungu mājas priekšpusē.

 

1970. gadā skolu likvidē, lai gan tobrīd Lielvirbu pamatskolā mācās vēl 68 bērni.

 

LIELVIRBU MUIŽĀ paliek dzīvokļi un tā tiek izmantota dažādu sezonas strādnieku izmitināšanai.

 

1992. gadā LIELVIRBU MUIŽAS ēka tiek pamesta un izdemolēta. 

LIELVIRBU MUIŽAS atjaunošana pabeigta 2012.gadā.

bottom of page